• user warning: Can't open file: 'cache_menu.MYI' (errno: 145) query: SELECT data, created, headers, expire FROM cache_menu WHERE cid = '0:mn' in /includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Can't open file: 'cache_menu.MYI' (errno: 145) query: LOCK TABLES cache_menu WRITE in /includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Can't open file: 'cache_menu.MYI' (errno: 145) query: UPDATE cache_menu SET data = 'a:4:{s:10:\"path index\";a:189:{s:19:\"admin/settings/i18n\";s:2:\"47\";s:24:\"admin/settings/i18n/main\";i:-2;s:28:\"admin/settings/i18n/language\";i:-3;s:17:\"admin/build/block\";s:2:\"14\";s:22:\"admin/build/block/list\";i:-5;s:27:\"admin/build/block/configure\";i:-6;s:24:\"admin/build/block/delete\";i:-7;s:21:\"admin/build/block/add\";i:-8;s:31:\"admin/build/block/list/box_grey\";i:-9;s:37:\"admin/build/block/list/box_cleanslate\";i:-10;s:29:\"admin/build/block/list/marvin\";i:-11;s:31:\"admin/build/block/list/minnelli\";i:-12;s:33:\"admin/build/block/list/pushbutton\";i:-13;s:30:\"admin/build/block/list/garland\";i:-14;s:33:\"admin/build/block/list/bluemarine\";i:-15;s:32:\"admin/build/block/list/chameleon\";i:-16; in /includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Can't open file: 'cache_menu.MYI' (errno: 145) query: DELETE FROM cache_menu WHERE cid = '0:mn' in /includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Can't open file: 'cache_menu.MYI' (errno: 145) query: LOCK TABLES cache_menu WRITE in /includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Can't open file: 'cache_menu.MYI' (errno: 145) query: UPDATE cache_menu SET data = 'a:4:{s:10:\"path index\";a:189:{s:19:\"admin/settings/i18n\";s:2:\"47\";s:24:\"admin/settings/i18n/main\";i:-2;s:28:\"admin/settings/i18n/language\";i:-3;s:17:\"admin/build/block\";s:2:\"14\";s:22:\"admin/build/block/list\";i:-5;s:27:\"admin/build/block/configure\";i:-6;s:24:\"admin/build/block/delete\";i:-7;s:21:\"admin/build/block/add\";i:-8;s:31:\"admin/build/block/list/box_grey\";i:-9;s:37:\"admin/build/block/list/box_cleanslate\";i:-10;s:29:\"admin/build/block/list/marvin\";i:-11;s:31:\"admin/build/block/list/minnelli\";i:-12;s:33:\"admin/build/block/list/pushbutton\";i:-13;s:30:\"admin/build/block/list/garland\";i:-14;s:33:\"admin/build/block/list/bluemarine\";i:-15;s:32:\"admin/build/block/list/chameleon\";i:-16; in /includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Can't open file: 'cache_menu.MYI' (errno: 145) query: DELETE FROM cache_menu WHERE cid = '0:mn' in /includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Can't open file: 'cache_menu.MYI' (errno: 145) query: LOCK TABLES cache_menu WRITE in /includes/database.mysql.inc on line 172.
 • user warning: Can't open file: 'cache_menu.MYI' (errno: 145) query: UPDATE cache_menu SET data = 'a:4:{s:10:\"path index\";a:189:{s:19:\"admin/settings/i18n\";s:2:\"47\";s:24:\"admin/settings/i18n/main\";i:-2;s:28:\"admin/settings/i18n/language\";i:-3;s:17:\"admin/build/block\";s:2:\"14\";s:22:\"admin/build/block/list\";i:-5;s:27:\"admin/build/block/configure\";i:-6;s:24:\"admin/build/block/delete\";i:-7;s:21:\"admin/build/block/add\";i:-8;s:31:\"admin/build/block/list/box_grey\";i:-9;s:37:\"admin/build/block/list/box_cleanslate\";i:-10;s:29:\"admin/build/block/list/marvin\";i:-11;s:31:\"admin/build/block/list/minnelli\";i:-12;s:33:\"admin/build/block/list/pushbutton\";i:-13;s:30:\"admin/build/block/list/garland\";i:-14;s:33:\"admin/build/block/list/bluemarine\";i:-15;s:32:\"admin/build/block/list/chameleon\";i:-16; in /includes/database.mysql.inc on line 172.

Гадаад паспорт захиалах

Элчин сайдын яам гадаад паспорт олгохгүй бөгөөд иргэдийн хүсэлтийн дагуу үндэсний энгийн гадаад паспортыг Монгол Улсын Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвд захиалан авч өгч болно. Шинэ загварын үндэсний энгийн гадаад паспорт олгож эхэлсэнтэй холбогдуулан 2002 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс өмнө олгосон үндэсний энгийн гадаад паспортад сунгалт хийхийг зогсоосон тул иргэд гадаад паспортаа шинээр авах шаардлагатай. Гадаад паспорт захиалахдаа дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн гадаад паспортын маягтын хамт ирүүлнэ. Үүнд:
 • Паспорт олгохыг хvссэн өргөдөл /Өргөдлийг монгол хэлээр бичиж, оршин суугаа хаяг, холбоо барих утасны дугаар, и-мейлийн хаягаа  тодорхой заасан байх, мөн өмнөх паспортаа алдаж vрэгдvvлсэн буюу гэмтээсэн бол өргөдөлдөө дэлгэрэнгүй тайлбарлан бичих нь зүйтэй/
 • Паспорт алдаж vрэгдvvлсэн бол тvvнийг магадласан цагдаагийн тодорхойлолт
 • Гэмтсэн, паспортын хуудас болон сунгалтын хуудас дууссан эсхүл цаашид ашиглах боломжгvй болсон тохиолдолд уг паспортын эхийг, хуулбарын хамт
 • Иргэний vнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • 3.5 x 4.5 см-ийн хэмжээтэй 4 хувь паспортын өнгөт зураг
 • Паспортын үнэ 25 ам.долларыг бэлнээр төлнө
 • Төлбөрийг хийж,  хаягласан баталгаат буцах дугтуй